Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 08/01/2019

Turpinās projekta „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” ieviešana

2018. gada 16.martā tika noslēgta vienošanās starp Latvijas Republikas Prokuratūru un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr.2.2.1.1/17/I/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas attīstība” īstenošanai. Projekts tiek ieviests projektu programmas “E-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveide” 1.posma ietvaros.

2018.gadā projekta ietvaros tika uzsāktas sekojošas aktivitātes:

  • Projekta vadība un administrēšana;
  • ProIS pilnveidojumu izstrādes un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes tehnisko specifikāciju sagatavošana un izstrādes iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
  • Publicitātes nodrošināšana.

Savukārt 2019.gadā tiks turpinātas un uzsāktas sekojošas darbības:

  • Projekta vadība un administrēšana;
  • ProIS pilnveidojumu izstrādes un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes iepirkums;
  • ProIS pilnveidojumu izstrāde;
  • Dokumentu skanēšanas aplikācijas izstrāde;
  • ProIS pilnveidojumu un dokumentu skenēšanas aplikācijas izstrādes autoruzraudzība;
  • Publicitātes nodrošināšana.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējais apjoms ir EUR 929 000. ERAF finansējums ir 85 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām. Valsts budžeta finansējums ir 15 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas laiks ir trīsdesmit seši mēneši no vienošanās spēkā stāšanās dienas.

 

Ģirts Lejiņš
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests
Projekta vadītājs
 
 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA