Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 17/01/2019

Prokurors ar apelācijas protestu panācis bargāku sodu personai par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā

2016.gadā kāda persona tika apsūdzēta par svešas mantas iegūšanu ar viltu (krāpšana), ja tā izdarīta lielā apmērā. Apsūdzētais kā uzņēmuma valdes loceklis iesniedza Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (turpmāk– LIAA) pieteikumu atbalsta finansējuma saņemšanai saistībā ar projektu par ražotnes izveidi. Nolūkā maldināt par projekta īstenošanu un izkrāpt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus, LIAA tika iesniegti viltoti dokumenti par ražošanas iekārtu iegādi, viltoti līgumi ar izejvielu piegādātājiem un viltoti darba līgumi. Tāpat nomātajās telpās īslaicīgi uz brīdi, kad bija paredzama LIAA pārstāvju pārbaude, tika uzstādītas nenoskaidrotas izcelsmes iekārtas, tā mēģinot radīt iespaidu par pastāvīgi notiekošu ražošanas procesu. Uzņēmumam izmaksātais atbalsta finansējumu bija 138768,64 lati, kas atbilst 197449,99 eiro. Minētos līdzekļus vīrietis izmantoja pēc saviem ieskatiem un radīja LIAA mantisko zaudējumu 197449,99 eiro apmērā. Apsūdzētā darbības kvalificētas pēc Krimināllikuma 177.panta trešās daļas.

2018.gada 8.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā tika pasludināts spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem bez mantas konfiskācijas nosacīti ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. Vienlaikus par labu LIAA noteikta kaitējuma kompensācija 197449,99 eiro apmērā. Par pirmās instances tiesas spriedumu noteiktā soda nesamērīgā mīkstuma dēļ tika iesniegts prokurora apelācijas protests, kurā tika lūgts atcelt pirmās instances tiesas spriedumu daļā par noteikto sodu.

2019.gada 15.janvārī Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija pasludināja spriedumu, ar kuru atcēla pirmās instances tiesas spriedumu daļā par sodu un noteica apsūdzētajam sodu – reālu brīvības atņemšanu uz trīs gadiem.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA