Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 31/01/2012

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests uzlabo darba rezultātus

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (turpmāk - dienests) 2011.gadā ir rezultatīvi strādājis, uzlabojot efektivitātes rādītājus.

Apkopojot un analizējot finanšu, kā arī cita veida informāciju, dienesta tiesību aizsardzības iestādēm nodoto materiālu skaits jautājuma izlemšanai par kriminālprocesa uzsākšanu pēdējos gados ir skaitliski pieaudzis. Proti, nosūtīto materiālu skaits 2009.gadā bija 143, 2010.gadā – 270 un 2011. gadā – 442. Kā uzskata dienesta vadītājs V.Burkāns, pieaugums saistīts ar relatīvi nesen Latvijā ienākušu naudas atmazgāšanas tipoloģiju sauktu par „phishing”.

No minētajiem 442 materiāliem tieši par „phishing” shēmām dienests nosūtījis 318 materiālus. Dienests sadarbībā ar Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes darbiniekiem un ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību  2011.gada jūnijā sagatavoja informatīvu materiālu, lai brīdinātu sabiedrību, it īpaši vecākus, lai viņu pilngadīgie bērni Latvijā neiesaistītos šāda veida (no ārvalstu banku klientu kontiem izkrāptas) naudas atmazgāšanas shēmās.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir speciāli izveidota valsts institūcija, kas darbojas prokuratūras pārraudzībā un likumā noteiktajā kārtībā saņem, apstrādā un analizē ziņojumus par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem, kā arī likumā paredzētajos gadījumos nodod šo informāciju kontroles, pirmstiesas izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī prokuratūrai. 

 

Atpakaļ

INFORMĀCIJA