Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 20/01/2012

Latvijas Nacionālais pārstāvis Eirojustā Gunārs Bundzis tiekas ar Latvijas vēstnieku Nīderlandes Karalistē Māri Klišānu

2012.gada 9.janvārī Latvijas Nacionālais pārstāvis Eirojustā Gunārs Bundzis tikās ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Nīderlandes Karalistē Māri Klišānu. Vēstnieks un pārējie Latvijas vēstniecības Nīderlandē darbinieki, atsaucoties uz G.Bundža ielūgumu, apmeklēja Eirojustu, lai tuvāk iepazītos ar iestādes funkcijām un Latvijas nacionālās pārstāvniecības Eirojustā darba specifiku.

Tikšanās laikā delegācijai tika sniegta informācija par iestādes darbību un iespējām sniegt praktisko atbalstu Latvijas tiesībsargājošajām iestādēm. Vēstniekam un delegācijai tika noorganizēta tikšanās ar Eirojusta prezidentu Aledu Viljamsu (Aled Williams), ar kuru tika pārrunāti iestādes struktūras un administrēšanas jautājumi, kā arī ar Eirojusta vice-prezidentu Raivo Sepu (Raivo Sepp), kurš ir arī Igaunijas Nacionālais pārstāvis Eirojustā. R.Seps sniedza vērtīgu ieskatu, analizējot Eiropas valstu tiesiskās sadarbības problēmas specifisku lietu kontekstā.

Vēstnieks izteica dziļu pateicību par notikušo vizīti un sniegto informāciju, kas kopumā veicināja izpratni par Eirojusta darbības specifiku un problēmjautājumiem apkarojot pārrobežu organizēto noziedzību, kā arī Latvijas pārstāvniecības darbu.

 

Gunārs Bundzis
Latvijas Republikas pārstāvis Eirojustā

Tālr.: +31 70 412 5300
Fakss: +31 70 412 5301
E-pasts: gbundzis@eurojust.europa.eu

 

Daiga Naika
Latvijas Republikas pārstāvniecības Eirojustā sekretāre

Tālr.: +31 70 412 5305
Fakss: +31 70 412 5301
E-pasts: dnaika@eurojust.europa.eu

Atpakaļ

INFORMĀCIJA