Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 31/03/2021

Senāts apmierina protestu lietā, kur izbeigta maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas procedūra un maksātnespējas process, neatbrīvojot viņu no atlikušajām saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām

Senāts 2021. gada 26. martā, izskatot Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu, atcēla Rīgas rajona tiesas (Siguldā) lēmumu, ar kuru izbeigta maksātnespējīgās fiziskās personas saistību dzēšanas procedūra un maksātnespējas process, neatbrīvojot viņu no atlikušajām saistību dzēšanas plānā norādītajām saistībām. Tiesa atzinusi, ka parādniece nav izpildījusi Maksātnespējas likuma 160. panta 1. punktā noteikto pienākumu – pildīt saistību dzēšanas plānu.

Izskatāmajā lietā ar minētās tiesas lēmumu bija apstiprināta fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšana, apstiprināts saistību dzēšanas plāns ar izpildes termiņu uz diviem gadiem un pasludināta saistību dzēšanas procedūra.

Senāts piekritis protestā norādītajam, ka no maksājuma uzdevumiem redzams, ka parādniece ik mēnesi veikusi maksājumus kreditorei saistību dzēšanas plānā paredzētajā apmērā, norādot maksātāju un civillietas numuru. Tāpat šādus maksājumus viņa veikusi arī pēc uzvārda maiņas, norādot maksātāju  un civillietas numuru. Apstāklis, ka līdz ar parādnieces uzvārda maiņu kreditors nav spējis identificēt maksājumus veikušo personu, nevar būt par pamatu, lai atzītu, ka parādniece nav pildījusi saistību dzēšanas plānu, jo visos maksājumu apliecinošajos dokumentos norādīts civillietas numurs, kas ir pietiekams maksātāja identificēšanai. Ņemot vērā, ka šāda informācija nebija tiesas rīcībā lēmuma pieņemšanas laikā, nevar pārmest tiesai par tās rīcībā nodoto pierādījumu nepietiekamu vērtēšanu. Tomēr šis apstāklis nevar ietekmēt atziņu, ka parādniece nav pārkāpusi Maksātnespējas likuma 160. panta 1. punktā noteikto pienākumu – pildīt saistību dzēšanas plānu.

Ievērojot minēto, Senāts Rīgas rajona tiesas (Siguldā) lēmumu atcēla un nodeva kreditora pieteikumu jaunai izskatīšanai.

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA