Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 10/02/2021

Apmierina virsprokurora protestu lietā par ierobežoti rīcībspējīgas personas tiesību aizskārumu

Senāts 2021. gada 1. februārī apmierinājis Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurora protestu lietā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, kurā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020. gada 28. aprīļa lēmumu piedzīts parāds 405 EUR apmērā no personas, kurai ierobežota rīcībspēja sakarā ar garīga rakstura traucējumiem.

Lieta par parāda piedziņu no ierobežoti rīcībspējīgās personas rajona tiesā tika izskatīta bez šīs personas aizgādņa iesaistīšanas lietā. Senāts atzina, ka šajā gadījumā rajona tiesa kļūdaini interpretēja tiesību normas, saistot personai noteikto rīcībspējas ierobežojumu spēkā esamību ar attiecīgu ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistra datu bāzē. Tiesas spriedums par personai noteiktajiem rīcībspējas ierobežojumiem bija stājies spēkā, bet ziņas par noteiktajiem ierobežojumiem vēl nebija ietvertas Iedzīvotāju reģistrā.

Atbilstoši Civilprocesa likuma 72.panta otrajai daļai pilngadīgām fiziskām personām, kuru rīcībspēju ierobežojusi tiesa, lietas tiesā ved to pārstāvji vai likumā noteiktajos gadījumos pārstāvji kopā ar šīm personām. Konkrētajā lietā par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā persona nevarēja patstāvīgi realizēt civilprocesuālās tiesības un pienākumus, tādēļ tiesai vest šo lietu bija jāuzaicina parādnieka aizgādnis, kurš patstāvīgi rīkojas jomās, kurās ierobežota rīcībspēja.

Līdz ar to Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020. gada 28.aprīļa lēmums par parāda piedziņu atcelts un lieta nodota jaunai izskatīšanai.

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA