Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 15/05/2019

Vīrieti par netiklu darbību veikšanu ar četrām mazgadīgām personām notiesā ar brīvības atņemšanas sodu uz 25 gadiem

2019.gada 14.maijā Kurzemes rajona tiesa, piedaloties Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokuroram, izskatīja krimināllietu par netiklu darbību veikšanu ar četrām mazgadīgām personām, par savu dzimumtieksmju apmierināšanu pretdabiskā veidā ar trīs mazgadīgām personām, kā arī par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos ar mazgadīgajiem un nepilngadīgajiem, kuri no apsūdzētās personas bija materiāli un citādi atkarīgi, nodarot tiem psihiskas un fiziskas ciešanas.

Apsūdzētais 1976.gadā dzimušais vīrietis, apzinoties un izmantojot to, ka viņa meitas uz noziedzīgo nodarījuma uzsākšanas brīdi bija mazgadīgas un atradās bezpalīdzības stāvoklī, nolēma veikt ar viņām netikla seksuāla rakstura darbības un pretdabisku savu dzimumtieksmju apmierināšanu. Tāpat vīrietis vairākkārt un sistemātiski cietsirdīgi un vardarbīgi apgājās ar trīs meitām, ar dūrēm un citiem priekšmetiem sitot cietušajām pa dažādām ķermeņa daļām, nodarot cietušajām fiziskas un psihiskas ciešanas. Šīs darbības, kā arī seksuālo vardarbību, apsūdzētais turpināja ilgākā laika posmā.

Ar savām noziedzīgajām darbībām vīrietis izdarīja Krimināllikuma 162.panta otrajā daļā un 160.panta trešajā daļā (likuma redakcijā līdz 30.09.2011. un 13.06.2014.),  160.panta piektajā un sestajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus daļā (likuma redakcijā no 14.06.2014.), kā arī Krimināllikuma 174.panta otrajā daļā paredzētos noziedzīgos nodarījumus.

Tiesas sēdē apsūdzētais savu vainu izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos atzina pilnībā. Kurzemes rajona tiesa, atzīstot apsūdzēto par vainīgu visu iepriekš norādīto noziegumu izdarīšanā un izvērtējot apsūdzētā attieksmi pret izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, to augsto sabiedrisko bīstamību, smagumu, raksturu un radīto kaitējumu, notiesāja apsūdzēto vīrieti ar maksimālo brīvības atņemšanas sodu uz 25 gadiem un probācijas uzraudzību uz 3 gadiem.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA