Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 31/07/2019

Lūdz tiesu apstiprināt sodu mātei par bērna atstāšanu bez palīdzības

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas prokuratūras prokurore tiesai nosūtījusi krimināllietu vienošanās apstiprināšanai un soda piespriešanai. Krimināllietā apsūdzēta māte par cietsirdīgu izturēšanos pret savu bērnu un viņa atstāšanu bez palīdzības.

Saskaņā ar apsūdzību sieviete Rīgā regulāri lietoja alkoholu un cietsirdīgi izturējās pret savu divus gadus veco dēlu, kurš bija invalīds. Māte regulāri atstāja savu bērnu novārtā, bez uzraudzības un antisanitāros apstākļos. Tāpat viņa neievēroja virkni obligātas bērnu vajadzības – medicīniskās vajadzības, piemērotu un pietiekamu uzturu, emocionālas vajadzības, siltumu, atbilstošu apģērbu un citas. Bērns tika atstāts dzīvībai un veselībai bīstamā stāvoklī.

Tā kā apsūdzētā nav agrāk sodīta, savu vainu atzīst, izdarīto nožēlo, ir sākusi strādāt algotu darbu un Valsts probācijas dienests savā izvērtēšanas ziņojumā ir atzinis, ka apsūdzētajai būtu ieteicams piemērot brīvības atņemšanas sodu, nosakot to nosacīti ar pārbaudes laiku,  prokurore ar viņu ir vienojusies par sodu – brīvības atņemšanu uz vienu gadu, probācijas uzraudzību uz diviem gadiem, saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu brīvības atņemšanas sodu nosakot nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, un lūdz tiesai to apstiprināt. Ja notiesātā divu gadu pārbaudes laikā neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētos un Valsts probācijas dienesta noteiktos pienākumus – ievērot aizliegumu lietot alkoholu un citas apreibinošās vielas, kā arī  piedalīties vienā vai vairākās probācijas programmās, spriedums daļā par brīvības atņemšanu izpildīts netiks.

Persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 174.panta otrās daļas un Krimināllikuma 141.panta otrās daļas.

Lieta nodota Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Laura Majevska

Latvijas Republikas Prokuratūras
Preses sekretāre
Tālr.:67044444; Mob.tālr.:27044444
E-pasts: Laura.Majevska@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA