Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 22/02/2018
Drukāt

Prokuratūra vienošanās procesa kārtībā tiesai nodevusi krimināllietu par pašvaldības naudas līdzekļu izkrāpšanu peronu grupā pēc iepriekšējas vienošanās un valsts amatpersonas tīšu bezdarbību mantkārīgā nolūkā

Pirmstiesas kriminālprocesā Talsu rajona prokuratūras prokurore noslēgusi vienošanos par vainas atzīšanu un sodu ar divām personām. Viena persona saukta pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 177.panta otrās daļas par krāpšanas izdarīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Otra persona saukta pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 177.panta otrās daļas par krāpšanas izdarīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī pēc Krimināllikuma 319.panta otrās daļas par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu mantkārīgā nolūkā, tīši neizdarot darbības, kuras tai pēc likuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai, ja ar to valsts varai radīts būtisks kaitējums.

Saskaņā ar vienošanās protokoliem apsūdzētie (bijušie Talsu novada pašvaldības amatpersona un darbinieks) personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās no Talsu novada pašvaldības izkrāpuši naudas līdzekļus 3040,50 EUR apmērā, ko sastāda nepamatoti izmaksātā darba samaksa un darba devēja maksājumi par darbinieka maksājamajiem nodokļiem par laika periodu, kad darbinieks faktiski nestrādāja. Amatpersona, mantkārīgā nolūkā, ar mērķi izkrāpt  pašvaldības naudu, iepriekš vienojoties ar darbinieku par viņa neattaisnotu prombūtni, tīši, apzinoties savu darbību prettiesiskumu, izmantojot savu dienesta stāvokli, neinformēja par viņam zināmajiem apstākļiem par darbinieka prombūtni citas Talsu novada pašvaldības atbildīgās amatpersonas,  kā rezultātā nepamatoti tika izmaksāta darba samaksa un darba devēja maksājumi par darbinieka maksājamajiem nodokļiem par laika periodu, kad darbinieks faktiski nestrādāja,  nodarot būtisku kaitējumu.  

Apsūdzēto personu noziedzīgo darbību rezultātā pašvaldībai nodarīts mantisks kaitējums 3040,50 EUR apmērā. Radītais kaitējums labprātīgi atlīdzināts.2018.gada 14.februārī krimināllieta vienošanās procesa kārtībā nodota Kurzemes rajona tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA