Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 29/01/2018

Ģenerālprokuratūrā veikta pārbaude par Valsts kontroles finanšu revīzijā konstatētiem faktiem

2018.gada janvārī Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurore veikusi pārbaudi attiecībā uz Valsts kontroles iesniegumā par finanšu revīzijas “Par Latvijas Republikas 2015.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem” laikā konstatētajiem faktiem saistībā ar Dagdas novada pašvaldības domes lēmumu.

Ar šo lēmumu tika bez samaksas atsavināts pazemes atradnē esošais aktīvs – smilts, tādējādi nodarot attiecīgajai pašvaldībai zaudējumus 11 729 euro vērtībā.

Pēc Valsts kontroles iesniegumā norādīto faktu pārbaudes tika iesniegts parsības pieteikums Daugavpils tiesai par zaudējumu piedziņu no Dagdas novada pašvaldības domes deputātiem, kuri piedalījās minētā lēmuma pieņemšanā.

 

Una Rēķe

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044586, 27008423
e-pasts: Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ