Latvijas Republikas Prokuratūra

Paziņojumi presei

Publicēts 07/07/2017
Drukāt

Prokuratūras paziņojums

Atbildot uz sabiedrības par atklātību DELNA aicinājumu publiskot visus, tā saucamās „oligarhu lietas” (krimināllieta Nr.16870000911) materiālus, izskaidrojam, ka Kriminālprocesa likuma 375. panta otrajā daļā noteikts, ka „pēc kriminālprocesa pabeigšanas un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā ar krimināllietas materiāliem drīkst iepazīties:

  • tiesu, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu darbinieki,
  • personas, kuru tiesības bija aizskartas konkrētajā kriminālprocesā,
  • personas, kuras veic zinātnisko darbību.”

Visi galīgie nolēmumi krimināllietā, nodrošinot ar likumiem noteiktās informācijas aizsardzību, ir pieejami publiski.

2015. gada 10. septembra lēmums par kriminālprocesa Nr.16870000911 izbeigšanu daļā un 2016. gada 12. decembra lēmums par kriminālprocesa Nr.16870000911 izbeigšanu ir publiskoti:

2017. gada  4. jūlijā – Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja mājas lapā www.knab.gov.lv,

2017. gada 7. jūlijā – Latvijas Republikas Prokuratūras mājas lapā www.prokuratura.gov.lv.

Attiecībā uz operatīvās izstrādes lietā esošajiem materiāliem izskaidrojam, ka Operatīvās darbības likuma 24. panta pirmajā daļā noteikts, ka “operatīvās darbības pasākumu gaitā iegūtā informācija ir klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija vai valsts noslēpuma objekts. Šādu informāciju kā pierādījumu kriminālprocesā drīkst izmantot tikai Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā, nodrošinot operatīvās darbības pasākumu īstenošanas un tajos iesaistīto personu konfidencialitāti un drošību”.

Operatīvās darbības likuma 24. panta trešajā daļā noteikts, ka “ar operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūto informāciju jāiepazīstina valsts varas un pārvaldes institūciju vadītāji, viņu vai ar likumu pilnvarotās amatpersonas, kā arī likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā tās operatīvās darbības subjektu amatpersonas, kurām šī informācija nepieciešama dienesta uzdevumu veikšanai, ja tās saturs ir saistīts ar šīm amatpersonām uzticēto pienākumu izpildi".

Žurnālā „IR” publiskoto „Rīdzenes sarunu” autentiskuma un sarunās minēto faktu izvērtēšanu savas kompetences ietvaros veic Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieki.

Pēc pārbaudes pabeigšanas tiks lemti jautājumi par tālāko rīcību.

Par pārbaudes rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem informācija tiks sniegta papildus.

Atsaucoties uz sabiedrības par atklātību DELNA aicinājumu publiski ziņot par jebkādas “Rīdzenes sarunās” iesaistītās personas centieniem tieši vai netieši ietekmēt iestādes lietas atkārtotā izskatīšanā, darām zināmu, ka līdz šim nekādi centieni ietekmēt pārbaudes gaitu nav bijuši.

 

 

Kristīne Sutugina

Latvijas Republikas Prokuratūras
Ģenerālprokuratūras
Preses sekretāre
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Kristine.Sutugina@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA