Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 20/10/2017

Eiropas Sociālā fonda projekta Justīcija attīstībai ietvaros notikusi prokuroru vizīte Hāgā

Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros laikā no 2017.gada 16.-18.oktobrim noritēja prokuroru vizīte Hāgā.

Vizītes mērķis bija iepazīstināt prokurorus ar starptautiskās tiesiskās sadarbības pamatprincipiem un instrumentiem, ko izmanto Eiropols, Eirojusts un Starptautiskā Krimināltiesa, apkarojot pārrobežu noziedzību Eiropā un pasaulē.

Eiropola apmeklējuma laikā prokurori guva ieskatu policijas līmeņa sadarbībā, uzzināja par iespējām sniegt palīdzību nacionālajam policijas iestādēm un to, kādi ir pieejamie sadarbības instrumenti.

Eirojusta apmeklējuma laikā noritēja prezentācijas par tiesību aktiem, kas regulē starptautisko tiesisko sadarbību, Eirojusta rīcībā esošajiem sadarbības instrumentiem, kas palīdz nacionālajām iestādēm risināt pārrobežu krimināllietas, kā arī Eiropola un Eirojusta sadarbību, risinot konkrētas krimināllietas.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklēts arī Dordrehtas (Dordrecht) cietums.

Vizītē piedalījās Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurore Ivonna Ašmane, Vidzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokurore Ligita Vehi Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors Sandis Brasla, Tukuma rajona prokuratūras prokurore Santa Janševska.

Una Rēķe
Latvijas Republikas Prokuratūras
Darbības analīzes un vadības departaments
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.:67044586; Mob.tālr.:27008423
E-pasts:Una.Reke@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA