Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Paziņojumi presei

Publicēts 29/07/2015

Par projekta “Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai“ norisi

2013. gada 27. decembrī tika noslēgta vienošanās starp Latvijas Republikas Prokuratūru un Centrālo finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1./13/IPIA/CFLA/013/010 „Prokuratūras informācijas sistēmas projekts tiesu sistēmas attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Prokuratūras IS (informācijas sistēmas) un e-pakalpojumu izveide, lai nodrošinātu Prokuratūras pamatdarbības un atbalsta funkciju veikšanu.

Projekta rezultāti nodrošinās Prokuratūras IS attīstību kopumā. Tiks izveidota Prokuratūras IS pamatdarbības un atbalsta procesu darbības nodrošināšanai Prokuratūras struktūrvienībās, izveidota Sevišķās lietvedības sistēma konfidenciālo, slepeno un sevišķi slepeno dokumentu apstrādei, izveidoti e-pakalpojumi „Lēmumi par mani prokuratūrā” un „Informācijas sniegšana par neparastiem un aizdomīgiem finanšu darījumiem”, infrastruktūra ProIS, Sevišķās lietvedības sistēmas un e-pakalpojumu darbības nodrošināšanai, veikta uzraudzībā esošo kriminālprocesu uzraudzības lietu digitalizācija, veikta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Kriminālprocesa IS (KRASS) uzlabošana.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu veikšanu, ir izstrādātas septiņas tehniskās specifikācijas.

Projekta ietvaros ir izsludināti slēgti konkursi iepirkumiem “Prokuratūras informācijas sistēmas un e-pakalpojuma - Lēmumi par mani prokuratūrā - izstrāde un ieviešana” un “Kriminālprocesa informācijas sistēmas uzlabošana”.

Projekts tiek ieviests ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" ietvaros un ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumus Nr. 766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases piekto kārtu”.

Projektu paredzēts ieviest 19 mēnešu periodā.

Projekta attiecināmo izmaksu kopējais apjoms ir EUR 2 533 067,54.

ERAF finansējums ir 100 procenti no projekta attiecināmajām izmaksām.

ERAF.jpg

Ģirts Lejiņš
Latvijas Republikas Prokuratūra
Administratīvā direktora dienests
Projekta vadītājs
Tālr.: +371 67044886
Girts.Lejins@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA