Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 18/03/2015

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai sniedz atskaiti par 2014.gada darba rezultātiem

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, 2015.gada 18.marta sēdē izvērtējot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta iesniegto informāciju par paveikto 2014.gadā, galveno vērību veltīja sekojošiem jautājumiem:

  - Latvijas Progresa ziņojuma izskatīšanas gaita un rezultāti Eiropas Padomes Moneyval komitejas 2014.gada septembra plenārsēdē;

  - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta paveiktais darbs noteikto prioritāšu realizācijā (līdzekļu iesaldēšana,lielu legalizācijas shēmu atrašana utt.);

  - paveiktais 2014.gadā un plānotie pasākumi 2015.gadam legalizācijas un terorisma finansēšanas risku izvērtēšanā valstī 2015.-2017.g. pēc Pasaules Bankas metodikas un pasākumu plāna veidošana šo risku mazināšanai.

 

Ar jau minēto 2014.gada atskaiti var iepazīties Kontroles dienesta mājas lapas sadaļā "Informācija".

 

 

Viesturs Burkāns
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks

Atpakaļ

INFORMĀCIJA