Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 10/11/2015

Kontroles dienests organizē semināru par legalizācijas un terorisma finansēšanas risku izvērtēšanu

Pildot starptautisko organizāciju un Latvijas normatīvo aktu prasības, no šā gada 9. novembra līdz 11. novembrim notiek Kontroles dienesta organizētais seminārs, kurā vairāki Pasaules Bankas eksperti finanšu, ne-finanšu un tiesību aizsardzības iestāžu deleģētajiem pārstāvjiem astoņās darba grupās palīdz apgūt šīs Bankas izstrādāto metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku izvērtēšanā.

Pēc zināšanu apgūšanas sāksies darba grupu apmēram gadu ilgs darbs pie Nacionālā risku izvērtējuma un Pasākumu plāna projekta risku mazināšanai izstrādāšanas. Minētais projekts tālākai saskaņošanai tiks nodots politikas veidotājiem - Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai, kuras to iesniegs apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Šo pasākumu realizācijas efektivitāti ļoti daudzās nozarēs starptautisko organizāciju kopējā ekspertu komisija jau ir ieplānojusi pārbaudīt uz vietas 2017. gadā.

 

Viesturs Burkāns

Latvijas Republikas Prokuratūras
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta
priekšnieks
Adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801
Tālrunis: 67044431
e-pasts: Viesturs.Burkans@lrp.gov.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA