Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 22/10/2015

2015.gada 22.oktobrī Rīgā 18 valstis, tajā skaitā arī Latvija, parakstīja Eiropas Padomes Konvencijas par terorisma novēršanu (Nr.196) Papildus protokolu

Parakstītais Papildus protokols vistuvākajā nākotnē piešķirs papildus pilnvaras un uzliks jaunus pienākumus arī Latvijas Finanšu  izlūkošanas vienībai - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam cīņā ar ārvalstu kaujinieku finansēšanu.

Papildus protokols saistošā veidā aicina dalībvalstis kriminalizēt sekojošas darbības, kas veiktas terorisma nolūkā:

- dalība dažādos kaujinieku grupējumos;

- dalība apmācībās, lai iegūtu teorētiskas vai praktiskas zināšanas par dažāda veida ieročiem vai nāvējošām vielām;

- izceļošana, lai realizētu minētās darbības;

- šādas izceļošanas organizēšana vai dažāda veida tās atbalstīšana;

- minētās izceļošanas tieša vai netieša finansēšana.

Pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas normatīvajos aktos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta pienākumi aptvers pasākumu kompleksu (apmācība, metodoloģiskie materiāli, aizdomīgu darījumu pazīmes, ziņojumu analīze, materiālu sagatavošana utt.), lai aktīvi vērstos pret minētajām sabiedrībai bīstamām krimināli sodāmām darbībām,jo it īpaši finanšu jomā.

 

Viesturs Burkāns
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieks

Atpakaļ

INFORMĀCIJA