Latvijas Republikas Prokuratūra

Aktualitātes

Publicēts 15/11/2012

Prokuratūras darbinieki saņem tieslietu sistēmas apbalvojumus

Šodien, 15.novembrī pulksten 11:00 Latvijas Universitātes Lielajā Aulā, par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienai notika svinīgs Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākums, kurā tieslietu ministrs Jānis Bordāns pasniedza apbalvojumus.

Par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi apbalvots Latvijas Republikas ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

Tāpat par ilggadēju, godīgu un radošu savu pienākumu pildīšanu ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi apbalvoti: Madonas rajona prokuratūras virsprokurors Vilnis Burka, Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurore Irina Aleksejeva, Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Agnis Pormalis un bijusī Talsu rajona prokuratūras virsprokurore Antra Grosbaha.

Par ieguldījumu Latvijas kriminālprocesuālo normu attīstībā un pašaizliedzīgu darbu pastāvīgajā darba grupā Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei ar I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „zelta” spalvu apbalvota Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Metodikas nodaļas prokurore Sandra Kerno un par ieguldījumu Latvijas kriminālprocesuālo normu attīstībā ar I pakāpes Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un „zelta” spalvu apbalvota Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas virsprokurore Una Brenča.

Atpakaļ

INFORMĀCIJA