Latvijas Republikas Prokuratūra

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

ID nr. Izsludināšanas dat. Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss Līguma noslēgšanas dat. Līguma darbības termiņš
LRP 2017/99 17/01/2018

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas pakalpojumi

Rakstiskās, mutiskās (konsekutīvās) un sinhronās tulkošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas Republikas Prokuratūrai un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam saskaņā ar konkursa tehnisko specifikāciju

22/02/2018 Pabeigts 16/03/2018 16/03/2020

 

Atklāta konkursa nolikums

Atklāta konkursa nolikuma 6. un 7.pielikums

Iepirkuma komisijas ziņojums

Iepirkuma līgums LRP 2017/99-1

Iepirkuma līgums LRP 2017/99-2

 

 

 

INFORMĀCIJA