Latvijas Republikas Prokuratūra

Ēkas Rīgā Kalpaka bulvārī 6 pagalma logu nomaiņa

ID nr. Izsludināšanas dat. Nosaukums Iesniegšanas termiņš Statuss Līguma noslēgšanas dat. Līguma darbības termiņš
LRP 2017/46 16/06/2017

Ēkas Rīgā Kalpaka bulvārī 6 pagalma logu nomaiņa

29/06/2017 Pabeigts 20/07/2017 02/10/2017

 

Iepirkuma nolikums LRP 2017/46

Iepirkuma nolikums LRP 2017/46 precizēts 19.06.2017.

Lokālās tāmes veidlapa

Lokālās tāmes veidlapa precizēta 19.06.2017.

Nolikuma 7.pielikums_rasējumi

Nolikuma 8.pielikums- foto_1

Nolikuma 8.pielikums-foto_2

Iepirkuma komisijas lēmums

Iepirkuma līgums Nr. LRP 2017/46

INFORMĀCIJA