Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 16/06/2022

Tiesai nosūtīta krimināllieta par kāda zvērināta tiesu izpildītāja bezdarbību

Attēls: Tiesai nosūtīta krimināllieta par kāda zvērināta tiesu izpildītāja bezdarbību

2022. gada 9. jūnijā Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodeva krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības saukts zvērināts tiesu izpildītājs (šobrīd atstādināts no amata pienākumu pildīšanas) par valsts amatpersonas bezdarbību, izraisot smagas sekas.

No apsūdzības izriet, ka, būdams zvērināts tiesu izpildītājs, apsūdzētais ieveda parādu piedziņas izpildu lietas, kurās neizdarīja darbības, kuras viņam pēc likuma bija jāizdara, proti, nenoskaidroja parādnieka dzīvesvietu, likumā paredzētajā kārtībā nepaziņoja parādniekam uz viņa dzīvesvietu par uzsāktajām izpildu lietām, kā arī par viena nekustamā īpašuma izsoli. Apsūdzētais nenoskaidroja, vai parādniekam ir kustama manta, un neizvērtēja iespēju vērst piedziņu uz mazāk vērtīgiem parādniekam piederošiem nekustamiem īpašumiem, tādējādi liedzot viņam parādsaistības nokārtot labprātīgi vai minimizēt ar likumu aizsargāto interešu aizskārumu, bet izsludināja viena parādniekam piederošā nekustamā īpašuma izsoli, par to viņam nepaziņojot, kurā tas tika pārdots. Tādējādi apsūdzētā zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu nepildīšanas rezultātā parādniekam nodarīts mantisks zaudējums 159 800 eiro.

Prokurors apsūdzēto pie kriminālatbildības saucis pēc Krimināllikuma 319. panta trešās daļas.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.  

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

Aiga Eiduka
Latvijas Republikas prokuratūras
Preses sekretāre
Tālrunis: 67044444, 27044444
e-pasts: Aiga.Eiduka@lrp.gov.lv

Atpakaļ