Latvijas Republikas prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Aktualitātes

Publicēts 16/06/2022

Prokurors gūst visaptverošu ieskatu Spānijas Karalistes tiesībaizsardzības sistēmas organizācijā

Attēls: Prokurors gūst visaptverošu ieskatu Spānijas Karalistes tiesībaizsardzības sistēmas organizācijā

No 2022. gada 30. maija līdz 10. jūnijam Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un Starptautiskās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors Arturs Tomings atradās komandējumā Spānijas Karalistes pilsētās Madridē un Alkalas de Enares (Alcalá de Henares). Komandējums tika organizēts Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla (EJTN) rīkotās pieredzes apmaiņas programmas ietvaros. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija iepazīties ar Spānijas tiesībaizsardzības sistēmu un darbības specifiku.

Kopā ar kolēģiem no Bulgārijas un Itālijas divu nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas brauciena laikā prokurors pabija vairākās Spānijas tiesībsargājošajās iestādēs, kur tika iepazīstināts ar to darbu, – Ģenerālprokuratūrā, Specializētajā prokuratūrā pret korupciju un organizēto noziedzību, Alkalas de Enares pilsētas tiesā un prokuratūrā, Augstākajā tiesā, Senātā, Madrides provinces prokuratūrā, Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļā, Guardia Civil kriminālprocesuālajā centrālajā nodaļā, Specializētajā prokuratūrā pret nelegālo narkotiku apriti un Valsts tiesas prokuratūrā. Programmas ietvaros dalībniekiem bija iespēja apskatīt arī seno Alkalas de Enares universitāti un parlamentu.

Ar gūto informāciju par Spānijas tiesībaizsardzības sistēmas darbu prokurors plaši iepazīstina savā komandējuma atskaitē. Spānijas Karalistē darbojas šādas tiesas – Pirmās instances tiesas (kopumā 431), Provinču (Apgabalu) tiesas (50), Augstās tiesas (17), Īpašā nacionālā tiesa, Augstākā tiesa un Konstitucionālā tiesa. Kā stāsta prokurors, tad minētajām tiesām, izņemot Konstitucionālo tiesu, ir kompetence izskatīt civillietas, krimināllietas, administratīvās, darba, militārās, dzimumu vardarbības, cietumu uzraudzības un nepilngadīgo lietas.

 Pirmās instances tiesās tiek skatītas krimināllietas, kurās par izdarītu nodarījumu ir paredzēts brīvības atņemšanas sods uz laiku līdz pieciem gadiem vai kurās par vairākiem nodarījumiem var tikt piespriests brīvības atņemšanas sods uz laiku līdz desmit gadiem. Savukārt krimināllietas, kurās par izdarītu nodarījumu paredzētais brīvības atņemšanas sods ir attiecīgi lielāks par 5 vai 10 gadiem, ir piekritīgas Provinču tiesām. Provinču tiesas šīs lietas skata kā pirmās instances tiesa.

Provinču tiesām ir piekritīgas krimināllietas, kas ir saistītas ar slepkavību, nopietniem draudiem, palīdzības nesniegšanu, mājas uzlaušanu, kukuļņemšanu, krāpšanos ar ietekmi, valsts līdzekļu izkrāpšanu, krāpšanu un izspiešanu, valsts darbinieku aizliegtām sarunām (aizliegtu vienošanos), pārkāpumiem ieslodzījuma vietās un nelikumīgām darbībām ar dokumentiem. Šī līmeņa tiesās krimināllietas var tikt skaitītas ar zvērināto piedalīšanos.

Augsto tiesu kompetencē ir izskatīt reģionālās lietas, kā arī krimināllietas pret tiesnešiem un prokuroriem par noziegumiem un kriminālpārkāpumiem, kas izdarīti konkrētā reģionā, pildot amata pienākumus.

Īpašā nacionālā tiesa atrodas Madridē. Tās kompetencē ir izskatīt darba, administratīvās lietas un krimināllietas par sevišķi smagiem noziegumiem, kas saistīti ar naudas viltošanu, lidmašīnas, transportlīdzekļa vai kuģa nolaupīšanu vai sagrābšanu, spiegošanu, un citiem sevišķi smagiem noziegumiem.

Konstitucionālā tiesa izskata lietas, saistītas ar Konstitūcijas iespējamiem pārkāpumiem.

Spānijas tiesās krimināllietas tiek skatītas nepārtraukti no iztiesāšanas uzsākšanas brīža līdz pieņemts spriedums. Tas nozīmē, ka tiesnesis var skatīt vienu krimināllietu visu nedēļu, nepasludinot ilgu pārtraukumu starp tiesas sēdēm.

Spānijā vēl joprojām pastāv privātās apsūdzības, bet prokurori piedalās tikai tajās lietās, kurās tie uztur valsts apsūdzību. Spānijā darbojas šādas prokuratūras – Provinču (Apgabalu) prokuratūras, Autonomu reģionu prokuratūras, Specializētās prokuratūras (Specializētā prokuratūra pret korupciju un organizēto noziedzību un Specializētā prokuratūra pret nelegālo narkotiku apriti), Valsts tiesas prokuratūra, Augstākās tiesas prokuratūra un Konstitucionālā prokuratūra.

Viena no galvenajām atšķirībām starp Spānijas un Latvijas tiesību sistēmām ir izmeklēšanas tiesnešu kompetence. Spānijā izmeklēšanas tiesneši vada kriminālprocesu, savukārt prokurori to uzrauga. Izmeklēšanas tiesnesis var uzdot veikt procesuālo vai izmeklēšanas darbību policijai. Spānijā ir divas dažādas policijas iestādes: Guarda Civil un Police National. Guarda Civil izmeklē smagus un sevišķi smagus noziegumus, piemēram, ekonomiskos noziegumus, kibernoziegumus un nodarījumus, saistītus ar korupciju, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un organizēto noziedzību. Turklāt šī iestāde sniedz atbalstu speciālo izmeklēšanas darbību veikšanā, nodrošinot ar nepieciešamo aparatūru un slepenajiem aģentiem, veic dokumentu satura analīzi, uzrauga azartspēļu organizācijas, kā arī īsteno izmeklēšanu krimināllietās, kas saistītas ar azartspēļu krāpšanu.

Izņēmuma gadījumos izmeklēšanu kriminālprocesā var veikt arī prokurors. Kriminālprocesu uzsāk prokurors, bet to ar prokurora piekrišanu var uzsākt arī policija. Spānijā prokurori nav tiesīgi noteikt sodu apsūdzētajam, to var noteikt tikai tiesneši. Prokuroriem, nepiemērojot nekādus tiesību ierobežojumus un saņemot aizdomās turētā un tiesneša piekrišanu, ir tiesības izbeigt kriminālprocesu, ja to atļauj nodarījuma smagums un ja to izdarījusi nepilngadīga persona, kas agrāk nav tikusi tiesāta. Tas var notikt līdz apsūdzības celšanai. Savukārt, ja prokurors ir nolēmis apsūdzēt personu, krimināllieta ar apsūdzību tiek nosūtīta tiesai, un tiesnesis nosūta apsūdzību apsūdzētajai personai. Pēc pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanas, saņemot krimināllietu no izmeklēšanas tiesneša, prokuroram ir tiesības kriminālprocesu izbeigt, ja tajā nav pierādījumu pret konkrēto aizdomās turēto. Šis lēmums var tikt pārsūdzēts amatā augstākam prokuroram.

Kā norāda prokurors A. Tomings, gūtā pieredze bijusi ļoti vērtīga un noteikti tiks pielietota, veicot ikdienas pienākumus.


Augstākās tiesas sēžu zāle

Ieva Šomina
Latvijas Republikas prokuratūras
Konsultante – sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67044586
e-pasts: Ieva.Somina@lrp.gov.lv

Atpakaļ