Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 02/12/2016

Pie kriminālatbildības sauktas divas personas par slepkavību grupā

Šā gada 29.novembrī Jelgavas prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā apsūdzētas divas personas par grupā izdarītu personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību).

Lasīt vairāk
Publicēts 01/12/2016

Pie kriminālatbildības saukta persona par slepkavības izdarīšanu

Šā gada 25. novembrī Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā persona apsūdzēta par slepkavību - citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu mantkārīgā nolūkā, vairāku personu dzīvībai bīstama veidā (slepkavība pastiprinošos apstākļos).

Lasīt vairāk
Publicēts 25/11/2016

Tiesai nodota krimināllieta par vienstobra bises iegādāšanos bez atļaujas un tās pielietošanu alkohola reibumā, sašaujot cilvēku

Šā gada oktobra nogalē Bauskas rajona prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu, kurā persona apsūdzēta par to, ka bez attiecīgas atļaujas iegādājās 16.kalibra vienstobra bisi, kas bija pašrocīgi sakomplektēta no rūpnieciski ražotām medību bisēm paredzētām sastāvdaļām un divas rūpnieciski ražotas 16.kalibra medību patronas. Apsūdzētais nelikumīgi iegādājās un glabāja šaujamieroci un šaujamieroča munīciju, ar to izdarot noziegumu, kas paredzēts Krimināllikuma 233.panta otrajā daļā.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA