Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 21/07/2017

Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu par Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecībā notikušo kūtsmēslu noplūdi, kas izraisīja vairāku cilvēku nāvi

2017. gada 7. jūlijā Zemgales tiesas apgabala prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu vienas personas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 146. panta otrās daļas.

Lasīt vairāk
Publicēts 21/07/2017

Prokuratūra tiesai nodod krimināllietu pret bijušo tiesu izpildītāju par dokumentu noslēpšanu

2017. gada 20. jūlijā Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras prokurore Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai nodevusi krimināllietu pret bijušo tiesu izpildītāju, kurš no amata tika atcelts ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes lēmumu un tieslietu ministra rīkojumu, apsūdzībā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas paredzēts Krimināllikuma 274. panta otrajā daļā, un tieši par to, ka viņš izdarīja dokumentu noslēpšanu, kas tiesu izpildītājam un iesaistītajām pusēm piešķir civilprocesuālās tiesības un pienākumus, radot būtisku kaitējumu pārvaldības kārtībai.

Lasīt vairāk
Publicēts 21/07/2017

Prokuratūra pie kriminālatbildības saukusi personu grupu par smagu miesas bojājumu nodarīšanu jaunietim, kas bija par iemeslu viņa nāvei

2017. gada 27. jūnijā Rīgas rajona prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas saukti divi jaunieši un viena nepilngadīga persona.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA