Latvijas Republikas Prokuratūra

 

Dura lex, sed lex!

Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu likumā noteiktās kompetences ietvaros. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu likumā noteiktajā kārtībā.

Publicēts 24/04/2017

Prokuratūra pārsūdzējusi tiesas piemēroto nosacīto sodu apsūdzētajam krimināllietā par dzīvokļa izpirkšanai izsolē paredzēto 25300 eiro piesavināšanos

Krimināllietā par dzīvokļa izpirkšanai izsolē paredzētās naudas summas – 25300,00 eiro piesavināšanos, nodarot kaitējumu cietušās personas mantiskajām interesēm, 2017. gada 18. aprīlī Rīgas tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors iesniedzis apelācijas protestu par šā gada 6. marta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu daļā par apsūdzētajam piespriestā soda noteikšanu nosacīti.

Lasīt vairāk
Publicēts 21/04/2017

Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu pret vecākiem par cietsirdīgu un vardarbīgu apiešanos pret bērniem

Daugavpils prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu pret vecākiem, kuri pret saviem sešiem mazgadīgajiem bērniem pielietoja cietsirdīgu un vardarbīgu izturēšanos, mazgadīgajiem nodarot fiziskas un psihiskas ciešanas.

Lasīt vairāk
Publicēts 20/04/2017

Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu pret vīrieti, kurš pa logu bērnu virzienā meta degošu degmaisījuma pudeli, trāpot ar to nepilngadīgajam

2017. gada 12. aprīlī Liepājas prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu vienas personas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas.

Lasīt vairāk

INFORMĀCIJA