Latvijas Republikas Prokuratūra

Die Dankesurkunden des Ministerpräsidenten Krišjānis Kariņš sind verliehen worden.

17/07/2020